Medlemsavgifter

  • Medlemsavgifterna för 2018 är:

Familj                 300 kr
Vuxen                  150 kr
Barn                    100 kr
Stöd                       75 kr

Alla som varit medlemmar under 2017 får ett inbetalningskort hemskickat på posten.

Betalning sker till bankgiro 133-9126 eller Swish 123 269 80 25

Märk betalningen med Namn+Personnummer (om det ryms), annars bara namn på personerna som inbetalningen avser.