Korpen

Sedan 1/1 2013 är Korpen en sektion under Dorotea IF istället för en egen förening. I Korpensektionen kommer olika motionsaktiviteter som Step, cirkelträning, gymnastik mm att inrymmas.

I Korpens sektionsstyrelse sitter:

Linda Nordh, Annelie Sikström, Irene Eliasson, Camilla Appelqvist, Joakim Holmqvist, Åsa Nilsson och Kristina Isaksson.