SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Dorotea Idrottsförening

Välkommen!

Elin styr upp kaffeförsäljning på träningskväll! 🥰

Publicerat av Dorotea IF Måndag 22 maj 2023
Välkommen till ett nytt medlemsår
2021-01-28 17:25
Välkommen till ett nytt medlemsår 2023 med Dorotea IF!
 
2019-2022 var annorlunda år. Vi får hoppas att 2023 blir ett år där vi kan träffas och ha kul igen med varandra. Dorotea IF tror starkt på framtiden som är våra barn & ungdomar.
Vi kommer att behöva hjälpas åt för att komma igång igen med föreningslivet efter den Pandemi som pågått. 
 
Nu är det dags att betala in medlemsavgiften. 
Har du inte redan fått fakturan på mail får ni gärna gå in på vår hemsida och uppdatera era medlemsuppgifter med er mailadress. Uppdatera din mailadress »
Medlemsavgiften betalas årsvis (jan-dec). 
Familj           300kr
Senior.          150kr
Junior.          100kr
Stödmedlem 75kr
 
Mer information om föreningen hittar ni på www.doroteaif.se.
 
Vid frågor kontakta oss via e-post:  kansli@doroteaif.se
 
OBS! Betalning sker till Bg 133-9126. Eller swish 123 269 80 25 Skriv namn & personnr som betalningen avser. 
 
Med vänliga hälsningar
Dorotea Idrottsförening
Ordförande Jan-Åke Persson
INSTRUKTION 50/50-TIPSRUNDA med QR-koder
2020-05-16 20:56
Detta ären QR-kod
För att aktivera oss alla, både kroppsligt och tankemässigt så har Dorotea IF gjort en motionsrunda med QR-koder för att enkelt kunna byta ut frågorna varje vecka.  

Detta är en QR-kod

Om man vill vara med och tävla om 50% av veckans intäkter från tipsrundan så swishar man in 20 kronor till Dorotea IF. Swishnr och QR-kod finns på varje frågelapp och på framdörren på Dorotea IF:s kansli. Swishet ska märkas med veckonumret.

För att gå den behöver du en Smartphone som klarar av att läsa av QR-koder. 

Om du har nyare versioner av programvaran i din Iphone (iOS 11 eller senare) eller Android 
(version 9 eller senare) så kan du använda dig av mobilens kameran utan att ladda ner någon app.

Om du har en äldre version så måste du ladda ner en QR-läsar-app från Apple store eller Playbutiken. 

Sök på QR-läsare och ladda ner den app som du vill använda dig av.

 

INSTRUKTIONER om man har de nyare versionerna av Iphone eller Android (se ovan)

1. Öppna den inbyggda kamera-funktionen på telefonen
2. Rikta kameran mot QR-koden
3. Tryck på ”bannern” som visas på din iPhone – den ska ta dig till frågan
4. Frågan kommer nu fram på skärmen och du kan skriva ditt svar på tipslappen

 

INSTRUKTIONER om man har laddat ner en egen QR-app (läsare)

1. Öppna QR-appen som du laddat ner
2. Rikta kameran mot QR-koden
3. Tryck på ”bannern” som visas på din iPhone – den ska ta dig till frågan
4. Frågan kommer nu fram på skärmen och du kan skriva ditt svar på tipslappen

Tipsrundan är placerad längs Storgatan och Järnvägsgatan (se karta nedan) och är ca 3,4 km lång

Tipslapp-QR-tipsrunda-2020(1).pdf »

INSTRUKTION-50-50-tipsrunda.pdf »

Tipsrunda
2020-05-16 20:54
Karta över tipsrundan
 
Rekommendationer kring Coronaviruset
2020-03-12 17:14
Onsdag 11 mars beslutade Regeringen att förbjuda allmänna sammankomster med över 500 personer. Förbudet gäller hela landet och tills vidare. Vad gäller då kring mindre sammankomster, som träningar, tävlingar och andra typer av aktiviteter?

Här nedan finns några rekommendationer och råd kring hur vi tillsammans kan minska smittspridningen av Coronaviruset. På Riksidrottsförbundets hemsidafinns mer information som kommer att hållas uppdaterad.

Bör vi ställa in våra aktiviteter?
Huruvida föreningens aktiviteter (som samlar färre än 500 personer) ska genomföras eller inte måste varje enskild förening själv besluta om, beroende på vilken typ av aktivitet det gäller och hur stor smittorisken bedöms. Coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, vilket kallas direkt kontaktsmitta. Det är fortfarande oklart om indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19.

Vad kan vi göra för att undvika smittspridning?
Föreningen kan bidra till att minska risken för smittspridning genom att informera om Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smitta:

Tvätta händerna ofta Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt*.

Hosta och nys i armvecket När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk På så sätt undviker du att smitta andra människor.

Nyss hemkommen från område med hög smittorisk
Som en extra försiktighetsåtgärd kan föreningen be medlemmar och aktiva som den senaste tiden vistats i något av nedanstående områden undvika att delta i aktiviteter 14 dagar efter att de kommit hem: 

• Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår 
• De italienska regionerna: Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana.
• Iran 
• Sydkorea
• Tyrolen

Dessa områden är av Folkhälsomyndigheten utpekade som områden med hög smittorisk. 

*Handsprit
Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.
Utdrag ur belastningsregistret
2019-12-10 22:56
Från 1 januari 2020 ska alla idrotts- föreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn. För mer och djupare informa- tion, se RF:s sida http://bit.ly/trygg-idrott
Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg

Det här utdraget är avsett för dig som ombetts visa upp ett utdrag ur belastningsregistret enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Det kan till exempel vara i en förening. 

Utdraget skickar du in till arbetsgivaren när du valts ut för att anställas eller fått ett uppdrag, inte när du söker jobbet.

För arbete i skola/förskola, på HVB-hem och med barn med funktionsnedsättning ska du använda andra utdrag. Det här utdraget är för arbete med barn inom annan typ av verksamhet än skola och barnomsorg. 

Så fyller du i blanketten
 1. Fyll i alla uppgifterna på ansökan tydligt.
 2. Skriv ut blanketten och skriv under ansökan med penna. En digital underskrift godkänns inte.
 3. Du kan bara begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte.
Skicka in din ansökan

Skanna eller fota ansökningshandlingen och bifoga som en pdf-fil, jpeg-fil eller tiff-fil på max 2 MB. Vi kan inte öppna filer som är länkade till internet eller liknande.

E-post: registerutdrag@polisen.se

Eller skicka in din ansökan med vanlig post (glöm inte frimärke/frankera brevet):

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

Behandling av personuppgifter
Handläggningstid

Den normala handläggningstiden är cirka två veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan till dess utdraget lämnar oss. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Observera att vi inte kan prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Registerutdrag som ska användas i Sverige skickas med B-post (3-5 arbetsdagar). För försändelser utanför Sverige varierar leveranstiden, kontakta Postnord.

Det här gäller för utdraget

Utdraget är giltigt 1 år, så du kan alltså använda det för flera anställningar.

Du ska aldrig skicka in registerutdraget tillsammans med din ansökan till ett jobb. Det är först när du blivit erbjuden en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation som innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn som du på begäran måste visa upp ett registerutdrag.

Du ska även kunna visa upp registerutdrag på begäran om du erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn i stat, kommun, landsting, företag eller organisation. Detta gäller exempelvis:

 • ledare i idrottsföreningar eller barnverksamheter
 • i kyrkans verksamhet
 • anställd på ett bemanningsföretag som får ett uppdrag som innefattar direkta eller regelbundna kontakter med barn
 • praktiktjänstgöring inom en utbildning och arbetspraktik som anordnas av arbetsförmedlingen.

Det är huvudmannen för den verksamhet som beslutar anlita eller på annat sätt ta emot någon som kan begära att ett utdrag ur belastningsregistret ska visas upp. Om du som anställd på ett bemanningsföretag ska praktisera i en skola är det alltså skolan som har rätt att begära utdraget.

Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Med barn räknas alla personer under 18 år.

Utdraget har kommit till som ett led i genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn samt barnpornografibrott.

Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år.

Det här kontrolleras i belastningsregistret

Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor.

 • Mord
 • Dråp
 • Grov misshandel
 • Människorov
 • Alla sexualbrott
 • Barnpornografibrott
 • Grovt rån

När det gäller misshandel krävs det att den är grov. Normalgraden av misshandel och ringa misshandel räknas inte in. Om påföljden även avser ett annat brott ska även det brottet visas.

Medborgare i ett annat EU-land

Är du medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska polisen även hämta in uppgifter som finns i kriminalregistret i den staten. Det här regleras i Förordning om belastningsregistret (22c §).

Många söker på straffregister, polisregistret, brottsregister och polisregisterutdrag för att hitta blanketter för utdrag. Belastningsregistret är det begrepp som används inom polisen.


Nyheter från våra grupper
Innebandy, 22/05 14:32 
Björnloppet, 08/05 20:12 
Polarcupen, 10/05 22:29 
Polarcupen, 20/04 20:45 
 
Uppdatera dina adressuppgifter