SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Dorotea Idrottsförening

Utdrag ur belastningsregistret
2019-12-10 22:56
Från 1 januari 2020 ska alla idrotts- föreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn. För mer och djupare informa- tion, se RF:s sida http://bit.ly/trygg-idrott
Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg

Det här utdraget är avsett för dig som ombetts visa upp ett utdrag ur belastningsregistret enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Det kan till exempel vara i en förening. 

Utdraget skickar du in till arbetsgivaren när du valts ut för att anställas eller fått ett uppdrag, inte när du söker jobbet.

För arbete i skola/förskola, på HVB-hem och med barn med funktionsnedsättning ska du använda andra utdrag. Det här utdraget är för arbete med barn inom annan typ av verksamhet än skola och barnomsorg. 

Så fyller du i blanketten
 1. Fyll i alla uppgifterna på ansökan tydligt.
 2. Skriv ut blanketten och skriv under ansökan med penna. En digital underskrift godkänns inte.
 3. Du kan bara begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte.
Skicka in din ansökan

Skanna eller fota ansökningshandlingen och bifoga som en pdf-fil, jpeg-fil eller tiff-fil på max 2 MB. Vi kan inte öppna filer som är länkade till internet eller liknande.

E-post: registerutdrag@polisen.se

Eller skicka in din ansökan med vanlig post (glöm inte frimärke/frankera brevet):

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

Behandling av personuppgifter
Handläggningstid

Den normala handläggningstiden är cirka två veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan till dess utdraget lämnar oss. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Observera att vi inte kan prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Registerutdrag som ska användas i Sverige skickas med B-post (3-5 arbetsdagar). För försändelser utanför Sverige varierar leveranstiden, kontakta Postnord.

Det här gäller för utdraget

Utdraget är giltigt 1 år, så du kan alltså använda det för flera anställningar.

Du ska aldrig skicka in registerutdraget tillsammans med din ansökan till ett jobb. Det är först när du blivit erbjuden en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation som innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn som du på begäran måste visa upp ett registerutdrag.

Du ska även kunna visa upp registerutdrag på begäran om du erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn i stat, kommun, landsting, företag eller organisation. Detta gäller exempelvis:

 • ledare i idrottsföreningar eller barnverksamheter
 • i kyrkans verksamhet
 • anställd på ett bemanningsföretag som får ett uppdrag som innefattar direkta eller regelbundna kontakter med barn
 • praktiktjänstgöring inom en utbildning och arbetspraktik som anordnas av arbetsförmedlingen.

Det är huvudmannen för den verksamhet som beslutar anlita eller på annat sätt ta emot någon som kan begära att ett utdrag ur belastningsregistret ska visas upp. Om du som anställd på ett bemanningsföretag ska praktisera i en skola är det alltså skolan som har rätt att begära utdraget.

Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Med barn räknas alla personer under 18 år.

Utdraget har kommit till som ett led i genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn samt barnpornografibrott.

Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år.

Det här kontrolleras i belastningsregistret

Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor.

 • Mord
 • Dråp
 • Grov misshandel
 • Människorov
 • Alla sexualbrott
 • Barnpornografibrott
 • Grovt rån

När det gäller misshandel krävs det att den är grov. Normalgraden av misshandel och ringa misshandel räknas inte in. Om påföljden även avser ett annat brott ska även det brottet visas.

Medborgare i ett annat EU-land

Är du medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska polisen även hämta in uppgifter som finns i kriminalregistret i den staten. Det här regleras i Förordning om belastningsregistret (22c §).

Många söker på straffregister, polisregistret, brottsregister och polisregisterutdrag för att hitta blanketter för utdrag. Belastningsregistret är det begrepp som används inom polisen.


 
Uppdatera dina adressuppgifter